MATEMATICKÁ NALEJVÁRNA

CO JE MATEMATICKÁ „NALEJVÁRNA“?

Na každou středu (od 11.10.2023) jsme si pro Vás připravili vždy jedno téma, o kterém víme, že se historicky objevuje v CERMAT testech. Dané téma vysvětlíme, probereme možné postupy a pochopenou látku procvičíme v bloku dvou intenzivních a interaktivních vyučovacích hodin. Doba trvání jedné Nalejvárny je tedy hodina a půl (16:30 – 18:00 hodin).

První část Nalejvárny je věnována výkladu látky, postupům výpočtu a neustálému interaktivnímu dotazování, aby bylo jasné, že všichni zúčastnění látku chápou. Proto je kapacita jedné Nalejvárny limitována na 15 účastníků. Druhá část je věnována procvičování dané látky. Domů si účastníci odnáší tištěnou verzi „kuchařky daného tématu“, aby se k výkladu a postupům mohli později vracet.

KDY A KDE SE NALEJVÁRNA KONÁ?

Nalejvárna z matematiky se koná každou středu od 16:30 do 18:00 hodin v učebně na Faře Hostivař (Domkářská 1, Praha 10 – Hostivař).

Přesná data a témata Nalejváren

KOLIK NALEJVÁRNA STOJÍ A MOHU SE ÚČASTNIT JEN NĚKTERÉ?

Pro držitele Klubu AHOJ je cena jedné Nalejvárny 240,- Kč. Pro ostatní je cena jedné Nalejvárny 280,- Kč.

Témata Nalejváren jsou předem přesně stanovena proto, aby si každý mohl vybrat oblasti, které si chce zopakovat a procvičit. Každá Nalejvárna je tematicky uzavřena. Tam, kde je u tématu dopsáno „opakování“, budeme souhrnně látku na začátku ještě opakovat. Proto není nutná žádná návaznost mezi Nalejvárnami.

Po rozkliknutí políčka KOUPIT se Vám otevře rezervační formulář, kde si můžete dle témat vybrat Nalejvárny, o které byste měli zájem.