Simulace ve spolupráci s vaší školou

SIMULACE PŘIJÍMAČEK PŘÍMO VE VAŠÍ ŠKOLE

Nabízíme možnost vyzkoušet si simulaci přijímaček přímo u Vás ve škole, neboť víme, že existují faktory, díky kterým by si někteří žáci simulaci nevyzkoušeli, pokud by za ní museli cestovat. Je to jedinečná možnost, aby si žáci ze všech koutů Česka zkusili simulaci přijímaček v prezenční podobě. Jsme toho názoru, že online podoba plně nenahradí podobu prezenční, proto jsme se rozhodli jezdit za žáky do škol, abychom naše simulace přijímaček zpřístupnili pro co nejvíce žáků.

PROČ DO TOHO JÍT?

Kromě běžných benefitů našich simulací, kterými jsou např. rady a tipy týkající se strategie, důkladná a individuální zpětná vazba či anonymní statistika dosažených bodů, má simulace na Vaší škole ještě další výhody.

Bonusem této formy simulace jsou analýzy odpovědí (počet správných/chybných odpovědí a výčet případných opakujících se chyb u jednotlivých úloh – vše anonymně), které budou zaslány škole. Analýzy pomohou učitelům vytipovat oblasti učiva, které by bylo s žáky potřeba dále procvičovat.

JAK SIMULACE U VÁS VE ŠKOLE PROBÍHÁ?

Pod naším vedením si žáci zkusí vypracování stejného typu testů pod stejným časovým limitem jako v den přijímaček. Do několika dnů obdrží mailem opravené testy s bodováním a správné výsledky všech otázek. Přidáme také anonymní statistiku pro porovnání s ostatními. Aby byl rozvrh hodin ovlivněn co nejméně, je tato varianta simulace přijímaček bez následného vysvětlování postupů. Správná řešení a postupy obdrží žáci v papírové formě po skončení simulace. Předpokládá se, že si vše mohou projít s vyučujícími.

PŘÍKLAD ČASOVÉHO ROZVRHU SIMULACE SE ZAČÁTKEM V 8:00 HODIN
  8:00    8:10 Obecné rady a tipy
  8:10    8:15 Rozdávání testů z MA
  8:15     9:25 Vypracovávání testu z MA
  9:25    9:30 Sbírání testů z MA
  9:30    9:45 Přestávka
  9:45    9:50 Rozdávání testů z ČJ
  9:50  – 10:50 Vypracovávání testu z ČJ
10:50  – 10:55 Vybírání testů z ČJ

Nabízená varianta počítá s časovou dotací tří vyučovacích hodin. Žáci se následně vrací ke svým třídám na čtvrtou vyučovací hodinu. Časový rozvrh simulace je však možné po dohodě se školou uzpůsobit požadavkům a potřebám školy.

CENA A ZPŮSOB PLATBY

Cena simulace je v porovnání s možnostmi nabízenými trhem bezkonkurenční. Pro simulaci na Vaší škole platí zlevněná sazba, která činí 580 Kč za žáka.

V den simulace bude škole vystavena faktura za simulaci na přesný počet žáků, kteří se simulace ten den zúčastní. Je už na škole, jak se rozhodne částku uhradit. Je možné částku uhradit bankovním převodem, či na místě hotově z peněz vybraných od žáků.

 

CO DĚLAT, POKUD UVAŽUJETE O SIMUACI NA VAŠÍ ŠKOLE?

Pokud byste stáli o naši simulaci u Vás ve škole či máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Simulace bude pochopitelně přizpůsobena požadavkům a potřebám právě Vaší školy a Vašim žákům (případné SPU) a vše závisí na domluvě.

Během přípravy simulace na školách jsme v kontaktu se školou a domluvíme vše potřebné včetně času. Škola nám následně zašle seznam účastníků včetně jejich e-mailové adresy, kam jim zašleme informace o nadcházející simulaci. Minimum žáků, aby se simulace uskutečnila, je většinou 10 žáků, ale opět záleží na individuálním posouzení (např. lokalita školy).

Do několika pracovních dnů po skončení simulace zašleme výsledky a statistiky na e-maily žáků. Zároveň zašleme analýzy odpovědí i statistiku získaných bodů škole, aby učitelům simulace posloužila jako zpětná vazba a viděli, jak si jejich žáci vedli. Všechny výsledky a statistiky jsou vedeny anonymně.