Naše simulace

Proč se simulace zúčastnit?

Všichni jsou v den přijímaček nervózní a nervozita může vést k chybám i tam, kde bychom je běžně neudělali. Obecně platí, že nervozitu zvyšuje pocit neznámého. Když budete vědět, co Vás čeká, budete klidnější. Proto je velice důležité dopředu se seznámit se stylem testů a osvojit si taktiku, jak pracovat v časové tísni.

Pod naším vedením si zkusíte vypracování stejného typu testů v rámci totožného časového limitu jako v den přijímaček. Na konci s Vámi projdeme úlohu po úloze, abychom si řekli správná řešení i s postupem. Domů si odnesete papírovou podobu zadání testů spolu se správnými postupy a výsledky. Do několika dnů obdržíte opravené a obodované záznamové archy spolu s individuální zpětnou vazbou. Přidáme také anonymní statistiku dosažených bodů pro možnost porovnání s ostatními.

Průběh simulace

 

Učitelé přicházejí vždy 30 minut před začátkem simulace.
Simulace začínají v 9:00 hodin (v Plzni v 10:00 hodin).
Test z MA (70 minut)
Přestávka
Test z ČJ (60 minut)
Následuje vysvětlování postupů úloh z MA a ČJ (žáci dostanou tištěnou verzi postupů také domů).
Konec simulace je ve 13:00 hodin (v Plzni ve 14:00 hodin).
Co nového se přiučím?

Možná si někteří z Vás kladou tuto otázku.  Jak už jsme výše zmínili, tak nervozita každého z nás klesá, když víme, co nás čeká. Simulace umožní zažít podobné pocity jako v den přijímaček, což pomůže udržet míru nervozity v únosných mezích a napomůže vyvarovat se zbytečných chyb, tudíž získat extra body, které mohou ve výsledku hrát klíčovou roli.

Naše simulace probíhají přesně tak, jak probíhají CERMAT testy. Testy zadávají pro žáky cizí lidé, vizuální stránka testů je totožná s CERMAT testy, časový harmonogram a pravidla v učebně se také neliší. Díky tomu si každý žák vyzkouší atmosféru a průběh celých zkoušek a odnese si bohaté zkušenosti, které využije v den ostrých zkoušek.

Je jasné, že poprvé to bude náročné, ale pokud se žák zúčastní více simulací, progres ve strategii, rozvržení času a znalosti typových úloh se jistě dostaví. Dále si žáci osvojí práci se záznamovými archy, což může být ze začátku pro některé žáky obtížné, neboť ze školy nejsou zvyklí mít zadání a odpovědi rozdělené. Detailní tipy a rady, jak nejlépe pracovat s časem, záznamovými archy, stresem atd., se samozřejmě žáci od nás dozvědí před začátkem každé simulace.

Proč si zkusit simulaci právě u nás?

Naším cílem je zpřístupnění simulací nejvyšší kvality pro co nejvíce dětí. Proto nás najdete na mnoha místech, kde si můžete vyzkoušet přijímačky za bezkonkurenčně nejpřijatelnější cenu.
Kvalita nabízené simulace je u nás zaručena testy s kvalitními úlohami dosahujícími nejvyšší shody s CERMAT testy a individuálním přístupem ke každému. Níže si můžete otevřít naše ukázkové testy.

Vedle kvalitních testů jsou naše ceny další motivací, proč simulaci přijímaček navštívit právě u nás. Data ukazují, že čím vícekrát si žák simulace přijímaček vyzkouší, tím lépe se mu zadaří u ostrých zkoušek. Proto jsme pro Vás připravili předplatné, které finančně zvýhodňuje žáky, kteří se simulací zúčastní vícekrát. Vše najdete na stránce „Ceník“.

V neposlední řadě jsme toho názoru, že pro žáky je důležitá zpětná vazba, aby se mohli z chyb poučit a posunout se dále. Díky tomu prochází náš tým bezprostředně po ukončení testů správné výsledky a vysvětluje postupy. Jsme přesvědčeni, že si od nás žáci vedle zkušenosti z průběhu zkoušek odnáší také nové znalosti, které jim v další přípravě pomohou.

Ukázka našich testů

Ukázkový test z ČJ – Zobrazit

Ukázkový test z MAT – Zobrazit